Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020

Share code AntiDdos cho website

Chuyên mục: Share code web

Trang web hay blog của bạn có nguy cơ bị một kẻ nào đó tấn công từ chối dịch vụ ( DDOS ) bất cứ lúc nào cho dù bạn không hề có thù hoán gì với kẻ tấn công. Và hậu quả có nó thì khó lường trước được ( hư dữ liệu, người xem ko truy cập được, hao tốn băng thông host , thậm chí bị nhà cung cấp dịch vụ tạm khóa hosting )....

 

Share code AntiDdos cho website

 

Tạo 1 file antidos.php

Sửa đường dẫn đúng theo domain bạn dùng

Up lên host ngang hàng index...

Xác định file nào đc truy xuất nhiều nhất... thường là global.php

Mở file global.php ra

Tìm đoạn nào có chữ require

thêm vào

    require ROOTPATH.'antidos.php';

Hoặc thêm ngay trên  dưới

    <?php

Sao chép mã

Chèn vào

    include("antidos.php");

    include("antidos.php");

cũng đc

Cái này chỉ hạn chế phần nào chứ không chống hết đc :055:

    <?php
    //------ Phan thong tin can chinh sua ---------------
    $level = 1; //level 1 la bao ve thuong, level 2 la bao ve cap cao hon
    // Neu chon level 2 thi hay nhap ten mien cua minh vao phan sau:
    $yoursite = "traitimyenbai.net/"; //Nhap ten mien nhu dinh dang tren va ko can http://www.
    /* Ok, gio co 2 lua chon:
    - bat anti ddos truc tiep tren file nay (1)
    - bat no len tu 1 file o host khac (2)
    */
    $scheme = 1; //Neu dien 1 la chon cach thu (1) va dien 2 la chon cach thu (2)
    // Neu lua chon giai phap 1 thi hay edit phan duoi:
    $antidos = 1; //Nhap 1 de bat dau antiddos va nhap 0 de tat di
    // Neu lua chon giai phap 2 thi hay edit phan duoi:
    $determiner = "http://www.'.$yoursitet"; //Link toi file ban muon bat hay tat, va trong file do hay nhap "1" hoac "0"
    //Co the sua phan sau hoac giu nguyen cung duoc
    $redirect = "
    <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
    <center><font size='5'><br>
    <center><font size='5'>Click <a href='".$_SERVER['REQUEST_URI']."'>[Vào Đây]</a> để đến trang bạn cần xem !</font></center>
    ";
    // -------------- END SUB!!! ------------
    //##########################################
    // ### Okie, let's go (-_-) ###
    //##########################################
    function url_exists($url) {
    $a_url = parse_url($url);
    if (!isset($a_url['port'])) $a_url['port'] = 80;
    $errno = 0;
    $errstr = '';
    $timeout = 30;
    if(isset($a_url['host']) && $a_url['host']!=gethostbyname($a_url['host'])){
    $fid = fsockopen($a_url['host'], $a_url['port'], $errno, $errstr, $timeout);
    if (!$fid) return false;
    $page = isset($a_url['path']) ?$a_url['path']:'';
    $page .= isset($a_url['query'])?'?'.$a_url['query']:'';
    fputs($fid, 'HEAD '.$page.' HTTP/1.0'."\r\n".'Host: '.$a_url['host']."\r\n\r\n");
    $head = fread($fid, 4096);
    fclose($fid);
    return preg_match('#^HTTP/.*\s+[200|302]+\s#i', $head);
    } else {
    return false;
    }
    }
    function on_off($file) {
    $string = file_get_contents($file);
    $fetch = strstr($string,"1");
    if ($fetch) {
    return true;
    }
    else {
    return false;
    }
    }
    function level_1() {
    global $antidos, $redirect;
    if($antidos){
    if(!$_SERVER['HTTP_REFERER']) {
    echo $redirect;
    exit;
    }
    }
    }
    function level_2() {
    global $antidos, $redirect, $yoursite;
    if($antidos){
    if(strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'http://www.'.$yoursite) !== 0) {
    if(strpos($_SERVER['HTTP_REFERER'], 'http://'.$yoursite) !== 0) {
    echo $redirect;
    exit;
    }
    }
    }
    }
    // Done function definition ^_^
    if($scheme == 1) {
    if($level == 1) level_1();
    elseif($level == 2) level_2();
    else { echo "Bạn phải chọn \$level = 1 hoặc \$level = 2"; exit; }
    }
    elseif($scheme == 2) {
    if (!url_exists($determiner)) $antidos = 1;
    else { $antidos = on_off($determiner); }
    if($level == 1) level_1();
    elseif($level == 2) level_2();
    else { echo "Bạn phải chọn \$level = 1 hoặc \$level = 2"; exit; }
    }
    else {
    echo "Bạn phải chọn \$scheme = 1 hoặc \$scheme = 2";
    exit;
    }
    ?>

Bài liên quan:
Auto Refresh Page, tự động tải lại trang web
Code thêm thẻ schema.org vào web
Code tuyết rơi html cho blog web
Code quảng cáo dưới góc phải màn hình web
Code chống copy nội dung bài viết, hình ảnh cho web
Share mod tuyết rơi trang trí mùa giáng sinh cho web
Code html like Share facebook, tweet, g+ cho web, blogspot
Một số đoạn code, Script hay dùng trong Web
Code chèn nhạc, flash vào website của bạn
Code chèn lịch âm dương vào website
Code tạo bảng thông báo mới nhất cho web
Code html chèn flash, swf, video, mp3 vào web
Code html tự động mở trang web khác khi vào trang web của mình
CODE yêu cầu đăng ký thành viên chạy dọc theo forum
Code html xem tivi online tuyệt hay
Code đếm số lần dowload

 

Logo Share code web - Mã nguồn thiết kế website Wordpress Joomla

HTL Computer