Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020

Code html chèn flash, swf, video, mp3 vào web

Chuyên mục: Share code web

Chia sẻ Code HTML chèn Flash, swf, video, nhạc audio, tiếng âm thanh, mp3, nhạc nền, media vào Website, blogspot, nhúng vào banner, vào nội dung bài viết chèn vô bất kỳ chỗ nào bạn muốn, đơn giản dễ sử dụng, thay đổi lại đường link chỗ màu đỏ và kich thước width, height cho phù hợp, hỗ trợ tất các các web WORDPRESS, JOOMLA, DRUPAL. CMS...

 

Code html chèn flash, swf, video, mp3 vào web

 

1/ chèn flash:
<div><object width="790" height="282">
<embed src="/link banner" width="790" height="282" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" menu="false" wmode="transparent"></embed></object></div>


2/ cho flash nằm trên banner:
<div align="right" style="margin-right:100px"><embed height="150" width="204" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="false" scale="noborder" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" quality="high" src="/flash/mbq.swf" title=""/></div>

Bài liên quan:
Auto Refresh Page, tự động tải lại trang web
Code thêm thẻ schema.org vào web
Code tuyết rơi html cho blog web
Code quảng cáo dưới góc phải màn hình web
Code chống copy nội dung bài viết, hình ảnh cho web
Share mod tuyết rơi trang trí mùa giáng sinh cho web
Code html like Share facebook, tweet, g+ cho web, blogspot
Một số đoạn code, Script hay dùng trong Web
Code chèn nhạc, flash vào website của bạn
Code chèn lịch âm dương vào website
Code tạo bảng thông báo mới nhất cho web
Code html tự động mở trang web khác khi vào trang web của mình
Share code AntiDdos cho website
CODE yêu cầu đăng ký thành viên chạy dọc theo forum
Code html xem tivi online tuyệt hay
Code đếm số lần dowload

 

Logo Share code web - Mã nguồn thiết kế website Wordpress Joomla

HTL Computer