Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020

CODE yêu cầu đăng ký thành viên chạy dọc theo forum

Chuyên mục: Share code web

CODE yêu cầu đăng ký thành viên, code thông báo... quảng cáo cho web, Blogspot Blogger...

 

CODE yêu cầu đăng ký thành viên chạy dọc theo forum

 

 

HTML Code:
<head>
<style type="text/css">
#topbar
{
PADDING-TOP: 5px;
PADDING-BOTTOM: 5px;
PADDING-RIGHT: 5px;
PADDING-LEFT: 5px;
VISIBILITY: hidden;
WIDTH: 350px;
FONT-FAMILY: Tahoma;
POSITION: absolute;
}
</style>
<script type="text/javascript">
var persistclose = 0
var startX = 3
var startY = 3
var verticalpos = "fromtop"
function iecompattest()
{
return (document.compatMode && document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
function get_cookie(Name)
{
var search = Name + "="
var returnvalue = "";
if (document.cookie.length > 0)
{
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1)
{
offset += search.length
end = document.cookie.indexOf(";", offset);
if (end == -1) end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function closebar()
{
if (persistclose)
document.cookie="remainclosed=1"
document.getElementById("topbar").style.visibility="hidden"
}
function staticbar()
{
barheight=document.getElementById("topbar").offsetHeight
var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1) || window.opera;
var d = document;
function ml(id)
{
var el=d.getElementById(id);
if (!persistclose || persistclose && get_cookie("remainclosed")=="")
el.style.visibility="visible"
if(d.layers)el.style=el;
el.sP=function(x,y){this.style.right=x+"px";this.style.top=y+"px";};
el.x = startX;
if (verticalpos=="fromtop")
el.y = startY;
else
{
el.y = ns ? pageYOffset + innerHeight : iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight;
el.y -= startY;
}
return el;
}
window.stayTopLeft=function()
{
if (verticalpos=="fromtop")
{
var pY = ns ? pageYOffset : iecompattest().scrollTop;
ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/8;
}
else
{
var pY = ns ? pageYOffset + innerHeight - barheight: iecompattest().scrollTop + iecompattest().clientHeight - barheight;
ftlObj.y += (pY - startY - ftlObj.y)/8;
}
ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
setTimeout("stayTopLeft()", 10);
}
ftlObj = ml("topbar");
stayTopLeft();
}
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", staticbar, false)
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", staticbar)
else if (document.getElementById)
window.onload=staticbar
</script>

<div id="topbar">
<table width="100%">
<tr>
<td width="99%">
<a href=http://maytinhhtll.com/register><img style="float: left" src="http://maytinhhtl.com/images/code/dangky.gif" border="0"></a>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</head>

Bài liên quan:
Auto Refresh Page, tự động tải lại trang web
Code thêm thẻ schema.org vào web
Code tuyết rơi html cho blog web
Code quảng cáo dưới góc phải màn hình web
Code chống copy nội dung bài viết, hình ảnh cho web
Share mod tuyết rơi trang trí mùa giáng sinh cho web
Code html like Share facebook, tweet, g+ cho web, blogspot
Một số đoạn code, Script hay dùng trong Web
Code chèn nhạc, flash vào website của bạn
Code chèn lịch âm dương vào website
Code tạo bảng thông báo mới nhất cho web
Code html chèn flash, swf, video, mp3 vào web
Code html tự động mở trang web khác khi vào trang web của mình
Share code AntiDdos cho website
Code html xem tivi online tuyệt hay
Code đếm số lần dowload

 

Logo Share code web - Mã nguồn thiết kế website Wordpress Joomla

HTL Computer